Oferta semestralna

Aktualne informacje dotyczące roku szkonego 2022/2023 znajdują się w zakładce aktualności

Organizacja warsztatów - ROK SZKOLNY:

 • Warsztaty prowadzone są dla dzieci w kilku grupach wiekowych
 • Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez cały rok szkolny
 • Co tydzień inny temat warsztatów
 • Zajęcia trwają 60 minut.
 • Wszystkie tematy oparte są o metodę eksperymentu, samodzielnie wykonane doświadczenia z dziedzin: chemii, biologii i fizyki oraz nauk pokrewnych.
 • Po każdym roku nauki w MiniLAB dzieci otrzymują dyplom Małego/Młodego Naukowca, a po trzech latach nauki dyplom Super Naukowca.
 • Program zajęć umożliwia kontynuację nauki przez 3 koleje lata nauczania.
 • Każdy temat zawiera część teoretyczną, przekazujemy ją za pomocą prezentacji multimedialnej.
 • Uczestnicy prowadzą indeksy, w których zapisują najważniejsze zagadnienia z warsztatów oraz zbierają punkty za aktywność wpływające na uzyskanie wyróżnienia na dyplomie.
 • Upominki dla uczestników na koniec roku szkolnego.

Możliwość JEDNORAZOWEGO udziału w warsztatach: 

 • Płatność za pojedyńcze zajęcia zgodnie z cennikiem
 • Rezerwacja miejsc obowiązkowa!  

 HARMONOGRAM WARSZTATÓW 

Warsztaty w roku szkolnym:

 • WTORKI   15.30 - 16.30     16.45 - 17.45   18.00 - 19.00 (ZAMOŚĆ) 
 • PIĄTKI   15.30 - 16.30     16.45 - 17.45    18.00 - 19.00 (TOMASZÓW)

Cennik warsztatów laboratoryjnych

Opłata za indeks 20 zł
Opłata miesięczna (przy 4 spotkaniach w miesiącu) 140 zł (35zł/h)
Jednorazowy udział w warsztatch bez kontynuacji nauki 40 zł
Zniżka dla rodzeństwa 5 %
Zniżka dla stałych klientów 5 %

Warsztaty obejmują około 34 spotkań w ciągu roku szkolnego (raz w tygodniu od września do czerwca). Płatności regulowane są do 15-tego każdego miesiąca. 
Po ustaleniu odpowiedniego terminu warsztatów, rodzic podpisje Regulamin warsztatów. Harmonogram płatności na semestr przekazywany jest rodzicom, opłaty są stałe tzn. nie pomniejszamy opłaty za nieobecności. Istnieje obowiązek poinformowania o rezygnacji z warsztatów na 4-tygodnie przed ostatnim spotkaniem.  

Formy płatności za warsztaty:

 • gotówka na miejscu w Pracowni MiniLAB,
 • przelew na konto bankowe.

Jak wyglądają warsztaty?

Staramy się przekazywać wiedzę w oryginalny sposób, zupełnie inaczej niż na lekcjach w szkole, przez co, zajęcia nie są nudne, a dzieci z niecierpliwością czekają na kolejne tematy. Uczestnicy warsztatów wcielają się w rolę małych naukowców, zakładają fartuchy i samodzielnie wykonują eksperymenty, według podanego planu. Program nauczania to przeplatające się tematy z dziedzin: chemii, biologii i fizyki, a czasem również z innych, pokrewnych dziedzin. Na każdych zajęciach jest też miejsce na część teoretyczną, która ma zainteresować i wytłumaczyć nowe zagadnienia. Warsztaty MiniLAB świetnie uzupełniają i poszerzają wiedzę zdobytą w szkole. W trakcie zajęć dzieci poznają specyfikę pracy w laboratorium, uczą się posługiwać sprzętem laboratoryjnym, planują eksperymenty i wyciągają z nich wnioski. Dzięki temu poznają naukę w najatrakcyjniejszy z możliwych sposobów, a przekazana wiedza zostaje na długo w ich głowach. Jako środki dydaktyczne wykorzystujemy prawdziwy sprzęt laboratoryjny i inne pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z naukami przyrodniczymi (mikroskopy, zestawy edukacyjne, modele chemiczne itp.). Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo uczestników warsztatów, dlatego wykonujemy tylko bezpieczne eksperymenty z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Dzięki temu dzieci uczą się dyscypliny oraz odpowiedzialności za siebie i innych uczestników warsztatów.